தி.பி. 2002 [கி.பி. 1971]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2002 [கி.பி. 1971]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 8 ஓலை 10
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
2. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 8 ஓலை 11,12 தரவிறக்கபடிக்க
3. மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]* சுவடி 9 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
4. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* சுவடி 9 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]*
5. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 9 ஓலை 3,4 தரவிறக்கபடிக்க
6. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 9 ஓலை 5 தரவிறக்கபடிக்க
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
7. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 9 ஓலை 6,7 தரவிறக்கபடிக்க
8. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 9 ஓலை 8 தரவிறக்கபடிக்க
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *