தி.பி. 2004 [கி.பி. 1973]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2004 [கி.பி. 1973]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 10 ஓலை 9 தரவிறக்கபடிக்க
2. கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]* சுவடி 10 ஓலை 10 தரவிறக்கபடிக்க
மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]*
மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]*
3. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* சுவடி 10 ஓலை 11,12 தரவிறக்கபடிக்க
இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]*
கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]*
4. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 11 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
5. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 11 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
6. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 11 ஓலை 3 தரவிறக்கபடிக்க
சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]*

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *