தி.பி. 2005 [கி.பி. 1974]

தென்மொழிவெளியீட்டு மாத நிரல்                 தி.பி. 2005 [கி.பி. 1974]

வ.எண் மாதம் இதழ் எண் விருப்பம்
1. சுறவம் (தை)*[சன – பிப்]* சுவடி 11 ஓலை 4,5 தரவிறக்கபடிக்க
கும்பம் (மாசி) *[பிப் – மார்]*
2. மீனம் (பங்குனி) *[மார் – ஏப்]* சுவடி 11 ஓலை 6,7 தரவிறக்கபடிக்க
மேழம் (சித்திரை) *[ஏப் – மே]*
3. விடை (வைகாசி) *[மே – சூன்]* சுவடி 11 ஓலை 8,9 தரவிறக்கபடிக்க
இரட்டை (ஆனி) *[சூன் – சூலை]*
4. கடகம் (ஆடி) *[சூலை – ஆக]* சுவடி 11 ஓலை 10,11 தரவிறக்கபடிக்க
5. மடங்கல் (ஆவணி) *[ஆக – செப்]* சுவடி 11 ஓலை 12 தரவிறக்கபடிக்க
கன்னி (புரட்டாசி) *[செப் – அக்]*
6. துலை (ஐப்பசி) *[அக் – நவ]* சுவடி 12 ஓலை 1 தரவிறக்கபடிக்க
7. நளி (கார்த்திகை) *[நவ – திச]* சுவடி 12 ஓலை 2 தரவிறக்கபடிக்க
8. சிலை (மார்கழி) *[திச – சன]* சுவடி 12 ஓலை 3 தரவிறக்கபடிக்க

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *